Nέα υπηρεσία time stamping από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Standard

Τέθηκε σε λειτουργία, από τις 26-02-2019, η υπηρεσία ηλεκτρονικής χρονοσήμανσης (time stamping) του ΟΠΙ, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του site timestamp.gr.

Με την υπηρεσία ηλεκτρονικής χρονοσήμανσης ταυτοποιείται μοναδικά  ένα έργο (το οποίο βρίσκεται σε ψηφιακή ή σε ψηφιοποιημένη μορφή) και καταγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα υποβολής του στην εν λόγω υπηρεσία ενώ η όλη διαδικασία πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου.

Η υποβολή ενός πρωτότυπου έργου λόγου ή τέχνης στην εν λόγω υπηρεσία δεν αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση δικαιωμάτων,

Read the rest of this entry

Advertisements

The Court of Rome found guilty Facebook in a lawsuit for copyright infringement

Standard

For the first time in Italy, the Court of Rome has condemned Facebook in a lawsuit with Mediaset.

More precisely, Facebook has been found guilty of copyright infringement by hosting unauthorized links on the pages of its platform.

The case debated dates back to seven years ago, when some users opened a Facebook page dedicated to a cartoon, “Kilari”, broadcasted by the TV channel “Italy 1”. Read the rest of this entry

εύλογη αμοιβή και απαλλαγή από το ΦΠΑ

Standard

Με την υπ’ αρ. 1161/ 2018 ΠΟΛ  που εκδόθηκε πρόσφατα από την ΑΔΑΕ  (σε συμμόρφωση απόφασης του  Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπ’ αρ. C-37/16 υπόθεση)  διευκρινίζεται ότι η εύλογη αμοιβή του άρθρου 18 του Ν. 2121/ 1993, που αφορά τεχνικά μέσα εγγραφής ήχου ή/ και εικονας, smartphones, tablets, Η/Υ κλπ. (και οχι του άρθρου 49 όπως εκ παραδορμής αναφέρεται στην ως άνω ΠΟΛ) δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ και ως εκ τούτου, τα ποσά που καταβάλλονται ως εύλογη αμοιβή δεν πρέπει να επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η εύλογη αμοιβή υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,6% .

Αναφορικά με το ποιος επιβαρύνεται Read the rest of this entry

Εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για διακοπή της πρόσβασης σε ιστοσελίδες με παράνομο περιεχόμενο

Standard

Μετά από μυστική συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 24-10-2018 εκδόθηκαν από την νεοσυσταθείσα Επιτροπή για την Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας  (ΕΔΠΠΙ) οι τρεις πρώτες αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες οι ελληνικοί πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου υποχρεούνται να διακόψουν άμεσα  (και εντός προθεσμίας 48 ωρών από την κοινοποίηση των αποφάσεων) την πρόσβαση σε ιστοσελίδες με παράνομο περιεχόμενο.

Το πλήρες κείμενο των αποφάσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα EΔΠΠΙ ΟΠΙblokarisma

 

 

The taste of a food product cannot be protected by copyright

Standard

taste-test-iStock

According to CJEU (C 310/ 2017) the taste of a food product cannot be classified as a ‘work’ within the meaning of Directive 2001/29 and cannot be protected by copyright.

More precisely “…the taste of a food product cannot be pinned down with precision and objectivity. Unlike, for example, a literary, pictorial, cinematographic or musical work, which is a precise and objective form of expression, the taste of a food product will be identified essentially on the basis of taste sensations and experiences, which are subjective and variable since they depend, inter alia, on factors particular to the person tasting the product concerned, such as age, food preferences and consumption habits, as well as on the environment or context in which the product is consumed”.

Available in Greek here:

CURIA

Copyright reform

Standard

Following a very heated debate, the European Parliament plenary adopted on 12-09-2018  its position on digital copyright rules.

Parliament adopts its position on digital copyright rules

The aim of the reform is  to modernize the EU copyright framework and update the copyright rules for the digital age.

On this point the new directive  will stand alongside the current EU Copyright Directive (2001/ 29/ EE), which it does not amend, but complements.

The  most controversial aspects of the proposed directive is:

  1. art. 11- The new right for press publishers (with duration 5 years). It should be noted that this protection does not extend to acts of hyperlinking «accompanied by individual words». Furthermore, journalists will receive an appropriate revenues from the new right.
  2. art. 13- The “Value gap” provision, i.e. the obligation for online providers/ content sharing platforms to take measures in order to ensure that copyright protected works are not available when rights holders refuse to provide a licence.

European Parliament can now enter into negotiations with the European Council.

 

 

 

 

 

 

Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ)

Standard

Από την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 ξεκίνησε να λειτουργεί η Επιτροπή για την Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ), η οποία είχε συσταθεί (με τον ν. 4481/ 2017) ήδη από τον Φεβρουάριο του 2018.

Δελτίο Τύπου ΟΠΙ- Έναρξη λειτουργίας ΕΔΠΠΙ

Στην εν λόγω Επιτροπή μπορεί να προσφύγει οποιοσδήποτε του οποίου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συγγραφείς, σεναριογράφοι κλπ) ή τα συγγενικά δικαιώματα (ηθοποιοί, τραγουδιστές, εκδοτικές εταιρείες κλπ.) προσβάλλονται προδήλως μέσω του διαδικτύου.

Mε την μέθοδο «notice and take down» η Επιτροπή καλεί τους αποδέκτες της γνωστοποίησης  (παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο, διαχειριστές/ ιδιοκτήτες ιστοσελίδων οι οποίοι προβαίνουν στην παράνομη διάθεση έργων στο διαδίκτυο) να απομακρύνουν άμεσα το περιεχόμενο, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να αποφασίσει και την άμεση διακοπή πρόσβασης στο περιεχόμενο.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 500-1000€/ ημέρα.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ Αίτημα προς την ΕΔΠΠΙ υπάρχει αναρτημένη η επίσημη φόρμα υποβολής αιτήματος καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τα στάδια υποβολής της αίτησης.