Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και διαδικασία χορήγήσης τους

Standard

imagesΣύμφωνα με τον Ν. 1733/1987 (άρθρο 10 παρ. 1) το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προσφέρει στον δικαιούχο αποκλειστικά δικαιώματα εμπορικής και οικονομικής εκμετάλλευσης της εφεύρεσης του είτε αυτή πρόκειται για κάποιο καινοτόμο προϊόν, είτε για κάποια καινοτόμο μέθοδο, είτε για κάποιο προϊόν που παράγεται με καινοτόμο μέθοδο.

Πιο συγκεκριμένα το δίπλωμα ευρεσιτεχνία προσφέρει στον κάτοχό του το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται παραγωγικά την εφεύρεσή του, κατ’ αποκλειστικότητα για 20 χρόνια από την επομένη της ημερομηνίας της αρχικής κατάθεσης, και ιδίως:

Read the rest of this entry

Ηθικό δικαίωμα & Δικαίωμα στην προσωπικότητα

Standard

Μετά την θέση σε ισχύ του Ν. 2121/1993, το ηθικό δικαίωμα θεωρείται πλέον ανεξάρτητο από το δικαίωμα στην προσωπικότητα. Κατά συνέπεια  προσβολή του δεν αποτελεί πλέον απαραιτήτως και προσβολή της προσωπικότητας. Συνεπώς δεν είναι δυνατή ex ante  η επικουρική εφαρμογή του άρθρου 57 ΑΚ στην περίπτωση της προσβολής του ηθικού δικαιώματος ενός δημιουργού, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η παράλληλη άσκηση απαιτήσεων από τη διάταξη αυτή όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της, δηλαδή στις περιπτώσεις όπου δεν συντρέχει προσβολή του ηθικού δικαιώματος, αλλά μόνο της προσωπικότητας (Βλ. Δ. Σκούρτη, Η προστασία των φωτογραφιών κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ΕλλΔνη 1996 12Image35).

Μπορώ να προστατεύσω μια συνταγή μαγειρικής;

Standard

ImageΘα μπορούσαν να προστατευθούν οι συνταγές μαγειρικής από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας; Πως θα μπορούσε ένα διάσημος σεφ να προστατεύσει την πρωτότυπη συνταγή του, η οποία είναι δυνατόν να του αποφέρει σημαντικό κέρδος εάν αναλογιστεί κανείς ότι η τιμή ενός πιάτου σε ένα ακριβό εστιατορίο ξεκινάει τουλάχιστον από τα €20,00;

H νομολογία, ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή, δεν έχει ασχοληθεί σε μεγάλο βαθμό με το  ζήτημα της προστασίας μιας μαγειρικής συνταγής και ελάχιστες είναι οι αποφάσεις εκείνες που διαπραγματεύονται το εν λόγω ζήτημα, παρόλο που είναι ένα αντικείμενο που μπορεί να αποφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη.

Read the rest of this entry

Σύμβαση έντυπης έκδοσης & «ηλεκτρονική σύμβαση» για νέους και πολλά υποσχόμενους συγγραφείς…

Standard

...Για να μην σας πιάσουν οι εκδοτικοί οίκοι απροετοίμαστους!297362-book

Βασικός κανόνας της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ότι δεν απαιτείται καταρχήν να κατοχυρώσετε το έργο σας για να απολαύσετε τα δικαιώματα, περιουσιακό και ηθικό, που απορρέουν από αυτό. Η προστασία σας ως δημιουργοί είναι αυτόματη και αυτοδίκαιη από την στιγμή της δημιουργίας του έργου σας.

Για να μην δείτε όμως το έργο σας να στην βιτρίνα ενός μεγάλου βιβλιοπωλείου με το όνομα ενός αγνώστου προς εσάς συγγραφέα, πριν δώσετε το έργο σας σε κάποιο εκδοτικό οίκο φροντίστε να προκύπτει η ιδιότητα σας ως δημιουργός του. Ο πιο επίσημος τρόπος είναι η πράξη δημόσιας κατάθεσης σε συμβολαιογράφο.

Να θυμάστε πάντα πως εάν είστε από την φύση σας μετριοπαθείς φυσιογνωμίες έχετε πάντα το δικαίωμα και την επιλογή να διατηρήσετε την ανωνυμία σας, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο…

Σύμβαση έντυπης έκδοσης

  • γίνεται εγγράφως
  • με την σύμβαση αυτή μεταβιβάζετε στον εκδότη τις εξουσίες της αναπαραγωγής και της διανομής του έργου σας στο κοινό.
  • ο εκδότης δεν μπορεί να προχωρήσει στην μετάφραση του έργου σας χωρίς την προηγούμενη δικής σας έγγραφη άδεια. Για την μετάφραση έχετε δικαίωμα να διαπραγματευτείτε την ανάλογη, ποσοστιαία επί  της λιανικής τιμής πώλησης του βιβλίου σας, αμοιβή
  • η αμοιβή σας κατά κανόνα και βάσει του νόμου 2121/1993 είναι ποσοστιαία επί της λιανικής τιμής πώλησης
  • ο εκδότης έχει υποχρέωση να λογοδοτεί και να σας παρέχει οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με την πορεία της έκδοσης του έργου σας και των εσόδων που αυτό αποφέρει. Ένας τρόπος για να έχετε μια εικόνα των πωλήσεων του βιβλίου σας είναι να υπογράψετε το σύνολο των παραχθέντων από τον εκδότη αντιτύπων.
  • ο εκδότης υποχρεούται να διαφημίζει καταλλήλως το έργο σας και να επιμελείται την εμφάνιση των αντιτύπων και του εξωφύλλου ζητώντας για τις ενέργειες αυτές πάντα την έγκρισή σας.
  • έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας διαθέσει ο εκδότης δωρεάν ένα ελεύθερα διαπραγματεύσιμο αριθμό αντιτύπων του έργου σας

 «Ηλεκτρονική έκδοση» Pulsing site logo

Τεχνολογικό δημιούργημα των καιρών μας και ένας διαφορετικός τρόπος εκμετάλλευσης του έργου σας.

  • Η ηλεκτρονική έκδοση είναι η έκδοση του έργου σας  όχι εντύπως αλλά επιγραμμικώς «online» και η διάθεσή του στο κοινό είτε σε cd- rom είτε σε μορφή που είναι συμβατή με φορητές συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης (e-book).
  • Για την ηλεκτρονική έκδοση πρέπει να μεταβιβάσετε ρητώς και εγγράφως στον εκδότη την εξουσία αναπαραγωγής και την εξουσία μετάδοσης του έργου σας μέσω διαδικτύου
  • Εδώ εφαρμόζονται οι γενικές αρχές των συμβάσεων εκμετάλλευσης του Ν.2121/1993 (α.12-17, α.32. α.39) και όχι οι ειδικοί κανόνες της έντυπης εκδοτικής σύμβασης

Και να θυμάστε ότι κάθε εξουσία που δεν μεταβιβάζετε ρητώς στον εκδότη, παραμένει σε εσάς ως συγγραφέα και δημιουργό.

 

Like this on Facebook

Chaises Longues, φωτογραφίες και δικαστικές διαμάχες

Standard

ή αλλιώς έργα εφαρμοσμένων τεχνών και πνευματική ιδιοκτησία

Μπορεί κανείς να βρει πληθώρα δικαστικών αποφάσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τις οποίες τα βιομηχανικώς παραγόμενα χρηστικά αντικείμενα  – γνωστά και ως έργα εφαρμοσμένων τεχνών- μπορούν να τύχουν προστασίας από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993) υπό την βασική προϋπόθεση ότι εμφανίζουν κάποιο βαθμό πρωτοτυπίας και ότι υπάρχει έστω ένας χαλαρός σύνδεσμος μεταξύ του χρηστικού αντικειμένου και της δημιουργικής προσωπικότητας του καλλιτέχνη- δημιουργού τους.

Ως τέτοια πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματα προστατευόμενα από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (droit d’ auteur κατά το γαλλικό δίκαιο) αναγνωρίζονται και τα διάσημα έπιπλα του κορυφαίου αρχιτέκτονα του αιώνα μας ( 1887-1965), Charles-Edouard Jeanneret (o οποίος έγινε γνωστός με το  ψευδώνυμο Le Corbusier) τα οποία σχεδίασε  με την βοήθεια της αρχιτέκτονος Charlotte Perriand χρησιμοποιώντας νέα, επαναστατικά υλικά για την εποχή του.  Read the rest of this entry