Tag Archives: εμπορικό σήμα

LOGO & προστασία του εμπορικού μου σήματος

Standard

Με την με αριθμό Τ-480/2012 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) διευρύνει το πλαίσιο προστασίας των σημάτων καθώς ρητώς δέχεται ότι η γραφική απεικόνιση (και ειδικότερα ο τύπος γραφής- γραμματοσειρά) ενός σήματος φήμης είναι εξίσου σημαντική όσο και η λεκτική του αποτύπωση.

T-480-12-6      versus           T-480-12-8

Read the rest of this entry

Advertisements

Η χωρίς δικαίωμα χρησιμοποίηση (παραποίηση ή απομίμηση) ενός εμπορικού σήματος στο διαδίκτυο

Standard

Αφορμή για προβληματισμό η υπόθεση Yves Rocher /BNP -06.04.1996 T.G.I. (Tribunal de Grand Instance) de Paris

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ν.2239/1994 ως εμπορικό σήμα νοείται το διακριτικό εκείνο γνώρισμα που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του φορέα του από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρηματιών και ως τέτοιο χρησιμεύει στην συγκράτηση των παλιών και την απόκτηση νέων πελατών.

Το δικαίωμα δε στο σήμα -σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2239/1994- αποκτάται με βάση το τυπικό σύστημα (με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων) και ανεξάρτητα από την χρησιμοποίησή του στις συναλλαγές και παρέχει στον φορέα του σήματος το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσιμοποίησής του, στον εδαφικό χώρο στον οποίο έγινε η εγγραφή του (αρχή της εδαφικότητας).

Συνεπώς, εάν ο δικαιούχος θέλει το σήμα του να προστατεύεται σε περισσότερες χώρες, θα πρέπει να το κατοχυρώσει σε καθεμία από αυτές.

Εξαιτίας λοιπόν του απόλυτου δικαιώματος που επιφυλάσει ο νόμος στο δικαιούχο του σήματος, αυτός μπορεί σε περίπτωση προσβολής του να ασκήσει αγωγή, κατά το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.2239/1994,  «κατά εκείνου που χρησιμοποιεί ή παραποιεί ή απομιμείται σήμα που ανήκει σε άλλον».

Προσοχή όμως, για να υπάρξει προσβολή του απόλυτου δικαιώματος του δικαιούχου στο σήμα του, θα πρέπει κατά το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.2239/1994 το παραποιημένο ή κατ’ απομίμηση σήμα να αφορά προιόντα ή υπηρεσίες της ίδιας ή παραπλήσια κλάσης (αρχή της χρονικής προτεραιότητας).

Ωστόσο, τι γίνεται στην περίπτωση που η παροποίηση ή απομίμηση ενός σήματος λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο; Ποιο είναι δηλαδή το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο, όταν σε μια ιστοσελίδα προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο χρησιμοποείται π.χ. το διεθνώς κατοχυρωμένο σήμα “Yves Rocher ” για την διαφήμιση καλλυντικών τα οποία όμως αποτελούν απομίμηση των αυθεντικών; Read the rest of this entry

Εμπορικό σήμα, σύμβολα και συμβολισμοί

Standard

Απαγορευμένο το σφυροδρέπανο ως εμπορικό σήμα ρούχων

Σίγουρα στην ευρύτερη λαϊκή συνείδηση το κλασσικό σύμβολο της αριστεράς, το σφυροδρέπανο με το αστέρι πάνω από αυτό, αντιπροσωπεύει την ενότητα αγροτών και εργατών μέσα στην τάξη του προλεταριάτου και αποτελεί σημαντικό σύμβολο και έμβλημα της ταξικής πάλης ενάντια στην bourgeoisie προκειμένου για την ικανοποίηση βασικών αστικοδημοκρατικών αιτημάτων.

Ωστόσο, το σύμβολο αυτό εξαιτίας κυρίως της πρόσφατης ιστορίας της πρώην ΕΣΣΔ, του σταδιακού εκφυλισμού του πολιτικού της συστήματος και της δημιουργίας ενός εκμεταλλευτικού συστήματος στο όνομα της εργατικής τάξης εκλαμβάνεται σήμερα από πολλούς λαούς σαν ένα σύμβολο αυταρχισμού.

Το σφυροδρέπανο λοιπόν εμφανίζεται σαν ένα «λογότυπο» με διττό σημειολογικό περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει συνειρμούς τόσο θετικούς όσο και αρνητικούς.

Ενόψει των ανωτέρω, ενδιαφέρον έχει να δούμε τι συνέβη όταν στις 22-12-2006 η εταιρεία με την επωνυμία “Couture Tech Ltd”, η οποία ανήκει σε Ρώσο σχεδιαστή ρούχων, υπέβαλε αίτηση στο «Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς» (στο εξής ΓΕΕΑ) για την καταχώρηση ως εγκεκριμένου για την ευρωπαϊκή αγορά σήματος των ρούχων της, ενός εμβλήματος της πρώην ΕΣΣΔ το οποίο είχε σε περίοπτη θέση ένα σφυροδρέπανο.

Ειδικότερα, το εν λόγω εμπορικό σήμα  περιοριζόταν απλώς, όπως φαίνεται και στην απεικόνισή του, στην επανάληψη του εμβλήματος της πρώην ΕΣΣΔ και δεν περιελάμβανε πρόσθετα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν ή να μετατρέψουν το σημειολογικό περιεχόμενο του συμβόλου αυτού.

Αυτή άλλωστε ήταν και η αιτία (το ιδιαίτερο σημειολογικό περιεχόμενο του συμβόλου) που με την από 27-08-2008 απόφαση του ΓΕΕΑ, η εν λόγω αίτηση απορρίφθηκε με το αιτιολογικό ότι «το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώρηση αντίκειται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 1στ΄ σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ.2 του ως υπ’ αρ. 40/94 κανονισμού της ΕΚ όπως αυτός ισχύει τροποποιημένος με τον νεότερο 207/2009 κανονισμό της ΕΚ, για το κοινοτικό σήμα». 

Ωστόσο, η “Couture Tech Ltd” παρά την απορριπτική αυτή απόφαση, συνέχισε να ενδιαφέρεται για την καταχώρηση του σφυροδρέπανου ως εμπορικού σήματος, προκειμένου για την εμπορία ειδών ένδυσης. Read the rest of this entry